Usluge skrbništva

Kontinuiranim praćenjem potreba naših klijenata te investiranjem u razvoj novih i povećanje kvalitete postojećih usluga,  razvili smo uslugu skrbništva nad vrijednosnim papirima.

Od srpnja 2009.g. posjedujemo dozvolu Hanfe za obavljanje usluga skrbništva, direktan smo član Središnjeg klirinškog depozitarnog društva u svojstvu skrbnika, a pristup inozemnim tržištima ostvarujemo putem razgranate mreže depozitorija i investicijskih banaka koje su svjetski lideri  na području skrbništva. Također, ovu mrežu neprestano nadograđujemo u cilju daljnjeg poboljšanja usluge i smanjenja troškova za klijenta.

InterCapital je na ovaj način u mogućnosti svojim klijentima ponuditi da trgujući na domaćim i stranim burzama istovremeno obave na jednom mjestu čitav niz vezanih usluga koje obuhvaćaju:

 

• plaćanje i namiru vrijednosnih papira na vodećim svjetskim tržištima;

• pohranu  i čuvanje vrijednosnih papira u raznim globalnim depozitorijima;

• vođenje vlasničkih pozicija uz maksimalnu profesionalnost i diskreciju ;

• pravovremeno izvješćivanje klijenata;

• prikupljanje priljeva ostvarenih po osnovi kamata, dividendi i ostalih prihoda vezanih uz imovinu na skrbničkom računu, te praćenje ostalih korporativnih akcija.

 

Navedene usluge moguće je ostvariti uz minimalno dodatno vrijeme i  administraciju te maksimalnu fleksibilnost i podršku našeg stručnog osoblja. Softverska podrška ostvarena je kroz inkorporaciju skrbničkih usluga kroz Infront trader trgovinsku platformu.


W-8BEN obrazac
kao prilog Ugovoru o skrbništvu nad vrijednosnim papirima
Kontakt podaci za investicijsko društvo – skrbnika:

Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.

Odjel skrbništva

Masarykova 1

10000 Zagreb

e-mail [email protected]

tel +385 1 4825 844, 4825 845

fax +385 1 4812 338