Posredovanje u osiguranju

InterCapital Risk je društvo registrirano za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.

 

Upravljanje operativnim rizicima i posredovanje u osiguranju osnova je naših aktivnosti, a naše obveze su:

• usredotočenost na usluge potrebne klijentu;

• praćenje i investiranje u kvalitetu i profesionalnost naših usluga;

• izgradnja odnosa s klijentom na bazi partnerstva;

• naglasak na dugoročnoj, a ne kratkoročnoj suradnji.

 

Uslužnost, inovativnost i profesionalizam su pokretači naše poslovne filozofije, a svojim pristupom nastojimo pružiti klijentima što primjerenije pokriće i osiguravateljni servis.

Iako je InterCapital Risk novoosnovano društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, njegovi djelatnici imaju bogato iskustvo u osiguravateljnoj djelatnosti te su jamstvo za pružanje kvalitetne usluge.
Prednosti suradnje s nama možemo sažeti kako slijedi:

 

• nezavisan, stručan i iskusan savjetnik prije i poslije ugovaranja osiguranja;

• usluga u “paketu” – analiza klijentovih potreba i rizika;

• osiguranja prema specifičnim potrebama klijenta (tailor made proizvodi);

• analiza tržišta – sklapanje ugovora o osiguranju – rješavanje šteta;

• brzina usluge i manji administracijski troškovi;

• proaktivan i ambiciozan pristup sukladno rastu i širenju poslovnih aktivnosti klijenta.