Naše poslovanje – Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.

 Opće informacije o društvu

 Opći uvjeti kupnje/prodaje financijskih instrumenata

 Pravila privatnosti

 Brokerski ugovor sa upitnicima

 Cjenik investicijskih usluga za osobe koje su postale klijenti društva zaključno s 31.1.2014. godine

 Cjenik investicijskih usluga za osobe koje su postale klijenti društva nakon 31.1.2014. godine

 Cjenik ovrhe

 Politika upravljanja sukobom interesa

 Politika o razvrstavaju klijenata

 Politike izvršavanja naloga

  Godišnji izvještaj o rizicima

  Pravilnik o postupanju sa pritužbama i naknadi štete

 

Za 2018. godinu

 Preporuke InterCapitala 2018

 

Za 2017. godinu

 Preporuke InterCapitala 2017

 Revidirani financijski izvještaj za 2017. g.

 

Za 2016. godinu

 Annual risk report 2016

 Preporuke InterCapitala 2016

 Revidirani financijski izvještaj za 2016. g.

 

Za 2015. godinu

 Annual risk report 2015

 Revidirani financijski izvještaj za 2015. g.

 Preporuke InterCapitala 2015

 

Za 2014. godinu

 Annual risk report 2014

 Revidirani financijski izvještaj za 2014. g.

 Preporuke InterCapitala 2014

 

Za 2013. godinu

 Annual risk report 2013

 Preporuke InterCapitala 2013

 Revidirani financijski izvještaj za 2013. g.

 

Za 2012. godinu

 Annual risk report 2012

 Preporuke InterCapitala 2012

 Revidirani financijski izvještaj za 2012. g.

 

Za 2011. godinu

 Annual risk report 2011

 Preporuke InterCapitala u 2011 g.

 Revidirani financijski izvještaj za 2011. g.

 

Za 2010. godinu

 Annual risk report 2010

 Revidirano financijsko izvješće za 2010.g.

 Izvještaj o prikladnosti mjera

 Izvještaj revizora o izvještajima o adekvatnosti kapitala

 Osnovni podaci za Interkapital vrijednosne papire d.o.o. na 31.12.2010.