Korporativna struktura

Organizacijska struktura InterCapitala

 

INTERKAPITAL d.d.
Upravni odbor
Daniel Nevidal – izvršni direktor, osoba ovlaštena za zastupanje
Vesna Balić
Renata Nevidal
Tonći Korunić

Sjedište 
Zagreb, Masarykova 1

Telefoni 
+385 1 4825 850

Fax
+385 1 4812 338

E-mail: [email protected]

OIB 
91995585043

Račun

Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb:                HR8324840081101402524
Erste&Steiermarkische bank d.d., Rijeka:       HR1824020061100296312
Zagrebačka banka d.d., Zagreb:                       HR4323600001101480865

Splitska banka d.d., Split:                                   HR3723300031100204562

Privredna banka Zagreb d.d.:                            HR3623400091110095905

Addiko Bank d.d., Zagreb:                                  HR3725000091101281328

Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb:         HR9223900011100352926

Temeljni kapital

24.000.000 HRK

Društvo ima ukupno 20.000 izdanih dionica

Registracijski broj – Trgovački sud u Zagrebu

080414515

 

INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.

Članovi uprave

Matko Maravić, predsjednik uprave

Danijel Delač, član uprave

Sjedište 
Zagreb, Masarykova 1

Telefoni 
+385 1 4825 890

+385 1 4825 892

+385 1 4825 894

Fax
+385 1 4825 899

E-mail: [email protected]

OIB
68481874507

Račun

Erste & Steiermärkische bank d.d.         HR8124020061100074697

Zagrebačka banka d.d.                             HR8023600001101482818

Privredna banka Zagreb d.d.                   HR7623400091110072681

Societe generale – Splitska banka d.d.  HR8223300031100213258

Raiffeisenbank Austria d.d.                      HR9524840081101402696

Addiko Bank d.d.                                       HR1525000091101281336

Hrvatska poštanska banka d.d.              HR6823900011100352194

Račun za posebne namjene:                  HR5824020061300000162

Temeljni kapital

8.000.000 HRK

Registracijski broj – Trgovački sud u Zagrebu

080420080

Broj odobrenja od regulatornog tijela

UP/I-450-08/02-02/16

 

 

InterCapital Asset Management d.o.o.

Članovi uprave

Ivan Kurtović, predsjednik uprave

Dario Bjelkanović, član uprave

Hrvoje Čirjak, član uprave

Sjedište 
Zagreb, Masarykova 1

Telefoni 
+385 1 4825 868

Fax
+385 1 4825 869

E-mail: [email protected]

 

OIB
59300096187

 

Račun

Erste & Steiermärkische banke d.d. Rijeka         HR1624020061100480260

Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb                      HR6524840081101844780

Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb                   HR2223400091110237292

Addiko Bank d.d. Zagreb                                        HR8725000091101281301

Zagrebačka banka d.d. Zagreb                             HR3923600001101959923

Vaba d.d. banka Varaždin                                     HR6424890041131202842

Societe generale – Splitska banka d.d. Split       HR6023300031152287231

 

Temeljni kapital

2.300.000 HRK

Registracijski broj – Trgovački sud u Zagrebu

080466824

Broj odobrenja od regulatornog tijela

UP/I-450-08/03-02/458