Posredovanje u osiguranju

Kako bismo u potpunosti razumjeli Vaše rizike, potrebno je prikupiti detaljne podatke na temelju kojih ćemo biti u mogućnosti pripremiti analizu postojećeg stanja. To svakako uključuje i konzultacije s ključnim operativnim osobljem Vaše tvrtke kako bismo:

• utvrdili, analizirali i procijenili izloženost rizicima po pojedinim lokacijama;

• procijenili kvalitetu postojećih osiguravateljnih ugovora, odnosno važeće police osiguranja;

• preporučili potrebne aktivnosti, odnosno mjere u cilju smanjenja izloženosti određenim rizicima;

• analizirali podatke o isplaćenim, odnosno rezerviranim štetama.
Sastavni dio naše ponude čini pregovaranje i ugovaranje programa osiguranja s osiguravateljima,  podrška u rješavanju odštetnih zahtjeva, obuka zaposlenika te osvrt na tržišna kretanja u osiguranju.

 

Prilikom odabira osiguravajućeg društva vodimo računa o sljedećim elementima:

• sigurnosti,

• iskustvu, odnosno udjelu na tržištu,

• brzini i efikasnosti u isplati zahtjeva za odštetu,

• fleksibilnosti i uslužnosti, kapacitetima, odnosno limitima za ugovaranje osiguranih svota (reosiguranje).

Kontakt podaci za InterCapital Risk:

e-mail: [email protected]

tel +385 1 5496 166

fax +385 1 4825 859