Kontakt

 

Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.
Masarykova 1
10000 Zagreb
e-mail [email protected]
tel + 385 1 4825 890, 4825 892, 4825 894
fax +385 1 4825 899
Radno vrijeme: ponedjeljak-petak, 09:00-17:00

 

ICAM d.o.o. (InterCapital Asset Management)
Masarykova 1
10000 Zagreb
e-mail [email protected]
tel +385 1 4825 868
fax +385 1 4825 869
Radno vrijeme: ponedjeljak-petak, 09:00-17:00

 

InterCapital Risk d.o.o. Masarykova 3
10000 Zagreb
e-mail [email protected]
tel +385 1 5496 166
fax +385 1 4825 859
Radno vrijeme: ponedjeljak-petak, 09:00-17:00