Softverska rješenja

Naš razvoj temeljio se na stvaranju naprednih financijskih softverskih rješenja. Sada to bogato iskustvo prenosimo Vama!

 

InterCapital je svoj razvoj na području brokerskog djelovanja i tradinga, te asset managementa temeljio na razvoju naprednih softverskih rješenja kako bi kvalitetno odgovorio na potrebe poslovnih procesa i profesionalnih standarda s jedne, te regulatornih zahtjeva s druge strane. Stoga je osnovao zasebnu tvrtku FundIT, kao povezano društvo InterCapitala specijalizirano za razvoj softverskih rješenja iz područja financija. Kroz tijesnu dugogodišnju suradnju uspjeli smo ostvariti sveobuhvatan know-how transfer te kreirati softverska rješenja koja našim klijentima pružaju poboljšanje operativnog poslovanja, smanjivanje rizika i koncentriranje na core business. Rješenja omogućuju STP pristup u front, middle i back office segmentima poslovanja, te promptno knjiženje, praćenje i izvješćivanje o svim aspektima poslovanja.

 

FundIT s institucionalnim klijentima uspostavlja trajan partnerski odnos pružanjem kontinuirane podrške implementiranim proizvodima, te prilagođavanjem i proširivanjem rješenja prateći klijentove potrebe i razvoj. FundIT-ov tim stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom u radu s financijskim ustanovama, od banaka do osiguravajućih društava, spreman je svojim klijentima ponuditi usluge savjetovanja i pomoći pri optimiziranju i informatiziranju poslovnih procesa kroz uvođenje najmodernijih IT tehnologija.

 

Tvrtka nudi gotova softverska rešenja za:

•  upravljanje fondovima,

•  upravljanje portfeljima,

•  brokersko poslovanje,

•  online trgovanja vrijednosnim papirima,

•  poslove skrbničke banke.

 

Više informacija možete pronaći na www.fundit.hr