Usluge skrbništva

InterCapital ima visoko razvijenu svijest da raspoloživost i sigurnost imovine predstavljaju ključan element financijskog uspjeha naših klijenata. Iz tog smo razloga za osobe koje trguju na domaćem i stranim tržištima, a nemaju direktan pristup depozitorijima i klirinškim kućama, razvili uslugu skrbništva nad vrijednosnim papirima. Na jednostavan i efikasan način omogućujemo vam pristup, plaćanje i namiru transakcija na svim važnijim svjetskim tržištima, te Vas izvješćujemo o svim promjenama i ostalim bitnim informacijama vezanim za Vaše vlasničke pozicije.
Prednosti korištenja usluge skrbništva:

• pristup sustavima namire na svim važnijim svjetskim tržištima;

• mogućnost istovremenog trgovanja i obavljanja usluge skrbništva na jednom mjestu;

• automatizacija procesa skrbništva korištenjem Infront trader platforme;

• profesionalna briga o Vašim vlasničkim pozicijama, korporativnim akcijama te prihodima po osnovi vlasništva nad vrijednosnim papirima;

• jednostavna uplata novčanih sredstava na jedan omnibus račun s kojeg za Vas vršimo plaćanja na bilo kojem svjetskom tržištu;

• minimalni administrativni zahtjevi;

• izvješćivanje o svim promjenama po Vašem skrbničkom računu.
Potrebna dokumentacija:

• potpisan Ugovor o skrbništvu;

• potpisan W-8BEN obrazac.
Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona (01) 4825 898 ili putem e-maila na [email protected]