Novosti

Obavijest o održanoj usmenoj javnoj dražbi za prodaju dionica izdavatelja APARTMANI MEDENA d.d.

INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, ovim putem objavljuje je postupak usmene javne dražbe sukladno objavljenom Oglasu za usmenu javnu dražbu 527.560 redovnih dionica izdavatelja APARTMANI MEDENA d.d. od 14. studenoga 2017. uspješno proveden.

Transakcija je provedena kao blok transakcija na ZSE.

INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.

Zagreb, 8. prosinca 2017.