Novosti

Poziv za podnošenje ponuda za prodaju dionica ADRS i ADRS2

INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, kao investicijsko društvo ovlašteno od strane izdavatelja društva ADRIS GRUPA d.d. sa sjedištem u Rovinju, Vladimira Nazora 1, kao voditelj knjige ponuda u procesu kupnje vlastitih dionica, ovim putem objavljuje Poziv za podnošenje ponuda za prodaju dionica oznake ADRS i ADRS2.
Detalji vezano za predmet kupnje, ponuditelje, cijenu, vrijeme i mjesto kupnje, knjigu ponuda, namiru te ostali uvjeti definirani su u Pozivu koji možete preuzeti na sljedećem linku.

INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.

Zagreb, 16. siječnja 2018.