Investicijski proces

Planiranje investicijske strategije

InterCapital zajednički s klijentom definira njegove osobne financijske ciljeve, pri čemu je bitan preduvjet uspješne investicijske strategije jasno definiranje klijentovih očekivanja.

Kako bismo utvrdili klijentove ciljeve, kao i investicijska ograničenja (vremenski horizont, likvidnost i toleranciju rizika), investicijski proces započinjemo ispunjavanjem Investicijskog profila Klijenta.

Navedeni upitnik predstavlja glavnu stratešku smjernicu investicijskog procesa te se na njemu bazira alokacija Klijentove imovine.

Definiranje investicijske strategije

Sukladno rezultatu Investicijskog profila, klijentova sredstva ulažemo u različite imovinske klase na glavnim svjetskim tržištima kapitala. Zahvaljujući InterCapitalovom dugogodišnjem iskustvu ulaganja na svjetskim tržištima te korištenju različitih strategija nastojimo ostvariti za klijenta najbolji omjer prinosa i rizika.

Investicijska strategija ovisi o:

•  horizontu ulaganja,

•  cilju investiranja (očuvanje glavnice, generiranje tekuće zarade, generiranje uštede za mirovinu povećanjem glavnice i sl.),

•  toleranciji rizika i postojećem iskustvu u ulaganju,

•  drugim preferencijama (valuta izvještavanja, stupanj korištenja financijske poluge, pojedinačni vrijednosni papiri u koje bi klijent htio ulagati, računovodstvene politike klijenta ukoliko se radi o pravnoj osobi i sl.).

Prilikom izrade investicijske strategije uzimamo u obzir makroekonomske i političke faktore. Odabir tržišta, sektora i vrijednosnica u koje ulažemo bazira se na našim analizama i pretpostavkama, pri čemu koristimo kombinaciju bottom-up i top-down pristupa.

Alokacija imovine i promjene portfelja

Kontinuiranim praćenjem promjena ekonomskih trendova i stanja na domaćem i svjetskim tržištima, revidiramo investicijsku strategiju ukoliko je to po našoj procjeni potrebno.

Također, ovisno o promjenama klijentove osobne situacije InterCapital predlaže promjene investicijske strategije te novu dogovara zajedno s klijentom.

Investicijski program je u svakom trenutku skrojen na način da udovoljava Vašim osobnim potrebama te da Vam osigura financijsku sigurnost u budućnosti.