Imovinske klase

Sredstva naših klijenata ulažemo u:

– instrumente tržišta novca – depozite, repo sporazume,

– dužničke vrijednosne papire – obveznice, trezorske zapise,

– vlasničke vrijednosne papire – dionice,

– derivate – financijske izvedenice (opcije, ročnice)

na domaćem i svjetskim tržištima (Hrvatska, Europa, SAD, BRIC).

Pri ulaganju sredstava klijenata koristimo dugogodišnje iskustvo i ekspertizu u trgovanju za vlastiti račun tvrtke te primjenjujemo iste investicijske strategije, neovisno o tome ulažemo li vlastita sredstva ili sredstva klijenata.