Promijena naziva društva

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 27. svibnja 2014. promijenjena je tvrtka društva za upravljanje ICAM d.o.o., te sada posluje pod nazivom InterCapital Asset Management d.o.o.

Istim Rješenjem dovršeno je i pripajanje društva VB Invest d.o.o. društvu InterCapital Asset Management d.o.o.

Svi ostali podaci vezano za društvo ostaju nepromijenjeni.

Molimo Vas da registrirate ovu promjenu u Vašoj evidenciji. Svu dokumentaciju ćemo u buduće slati s novim nazivom, a i Vas molimo da Vaše dokumente ispostavljate na InterCapital Asset Management d.o.o.


Mi smo InterCapital, vodeće nezavisno investicijsko društvo u Republici Hrvatskoj. Našim klijentima, domaćim i stranim institucionalnim investitorima, korporacijama i privatnim ulagačima pružamo vrhunsku uslugu posredovanja na financijskim tržištima u Hrvatskoj i svijetu. I pritom nastojimo uvijek biti ispred.