REZULTATI PROGRAMA OTKUPA VLASTIH DIONICA IZDAVATELJA ADRIS GRUPA d.d.

Investicijsko društvo INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., Masarykova 1, 10000 Zagreb, objavljuje sažetak knjige ponuda i detalje transakcije sukladno Pozivu za podnošenje ponuda za prodaju redovnih i povlaštenih dionica izdavatelja ADRIS GRUPA d.d. od dana 16. siječnja 2018. godine.

Ukupno je zaprimljeno 27 važećih ponuda:

• 9 važećih ponuda za ADRS

• 18 važećih ponuda za ADRS2

Ukupno su prihvaćene 2 ponude za ADRS2 te je otkupljeno ukupno 190.000 dionica po jedinstvenoj cijeni od 440,00 HRK.
U Zagrebu, 22. siječnja 2018. godine

INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.


Mi smo InterCapital, vodeće nezavisno investicijsko društvo u Republici Hrvatskoj. Našim klijentima, domaćim i stranim institucionalnim investitorima, korporacijama i privatnim ulagačima pružamo vrhunsku uslugu posredovanja na financijskim tržištima u Hrvatskoj i svijetu. I pritom nastojimo uvijek biti ispred.