POZIV NA JAVNU DRAŽBU PUTEM TRGOVINSKOG SUSTAVA ZAGREBACKE BURZE d.d. za prodaju dva paketa od 46.477 i 108.850 dionica izdavatelja MIRNA d.d.

Investicijsko društvo INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI d.o.o. (u daljnjem tekstu:„INTERKAPITAL“) ovlašteno je od strane PODRAVKE prehrambene industrije d.d., A. Starcevica 32, 48 000 Koprivnica, OIB 18928523252 (u daljnjem tekstu:„Založni vjerovnik“) za organizaciju i provoenje prodaje u postupku izvansudskog namirenja zalogom osigurane tražbine, prodajom dva paketa dionica od 46.477 dionica (što cini 12,63% ukupno izdanih dionica) i 108.850 dionica (što cini 29.58% ukupno izdanih dionica) izdavatelja MIRNA d.d. iz Rovinja, Giordana Paliaga 8, OIB 15761637292, oznake vrijednosnog papira MRNA-R-A imatelja (založnog dužnika) Pluris d.d. u stecaju, temeljem cl.495.st.2. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13; ).

Oglas.pdf

Ugovor Paket 1.pdf

Ugovor Paket 2. pdf


Mi smo InterCapital, vodeće nezavisno investicijsko društvo u Republici Hrvatskoj. Našim klijentima, domaćim i stranim institucionalnim investitorima, korporacijama i privatnim ulagačima pružamo vrhunsku uslugu posredovanja na financijskim tržištima u Hrvatskoj i svijetu. I pritom nastojimo uvijek biti ispred.